Támogatási formák


Pályázati időbeosztás 2022/2023 tanév II. félév

 Pályázati időszak kezdete:  2023. február 01. 8:00 
 Pályázati időszak vége:  2023. február 15. 24:00
 Bírálás kezdete:  2023. február 17.
 Bírálás vége:  2023. február 19.
 Értesítések küldése hiánypótlásra:  2023. február 20.
 Hiánypótlás vége:  2023. március 02. 24:00
 Hiánypótláson benyújtott igazolások ellenőrzése:  2023. március 03.
 ME-HÖK SZÖB döntés:  2023. március 06.
 Eredményhirdetés UNISYS:  2023. március 06. 12:00
 Fellebbezés határideje:  2023. március 22. 24:00

A pályázatokat az UNISYS elektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet beadni! A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 111. § alapján képzés támogatás nyújtható a hallgatók részére, amelyet az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatónak címzetten kell előterjeszteni a képzését gondozó Karhoz tartozó email címen.

Műszaki Földtudományi Kar mfk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Anyag és Vegyészmérnöki Kar mak_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Gépészmérnöki és Informatikai Kar GEIK_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Állam- és Jogtudományi Kar ajk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Gazdaságtudományi Kar gtk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Bölcsészettudományi Kar kervenyekbtk@uni-miskolc.hu
Egészségtudományi Kar ek_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Bartók Béla Zeneművészeti Kar zenblock@uni-miskolc.hu

A képzési támogatás célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás.

Tájékoztatom Önöket, hogy a támogatásban részesíthető személyek körét a pályázati tájékoztató tartalmazza. Felhívom figyelmüket, hogy lehetőség van továbbá a párhuzamos képzésben résztvevő hallgatók támogatására is a HKR vonatkozó rendelkezései alapján.

A kérelmet és mellékleteit legkésőbb 2022. október 28. napja 23:59 óráig lehet előterjeszteni kizárólag elektronikus formában.

A képzési támogatás esetén a hallgató köteles a teljes önköltséget megfizetni az intézmény részére, amelyből a szemeszter során a megítélt támogatási összeg visszautalásra kerül a hallgató részére.

Az idei évtől kizárólag abban az esetben nyújtható képzési támogatás, ha a jogosultságát a mellékelten megküldött pályázati tájékoztatóban megjelölt igazolásokkal és dokumentumokkal alátámasztja. Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbiakban kizárólag a hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll az intézmény módjában elfogadni.


Pályázati adatlap
Szakmai gyakorlat igazolás

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a 2022/2023-as tanév őszi félévében lehetőségetek van ismét pályázatokat benyújtani szakmai gyakorlaton való részvétel támogatására.

A pályázatokat a következő e-mail címre kérjük küldeni a pályázati adatlap kitöltésével, és a szükséges igazolás elküldésével (szakmai gyakorlat igazolása Dékáni Hivatal által – formanyomtatvány). Továbbá kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a nevet, Neptunkódot, kart, Szakmai gyakorlat támogatása.

Állam- és Jogtudományi Kar: ajkszoc@uni-miskolc.hu
Bölcsészettudományi Kar: btkszoc@uni-miskolc.hu
Egészségügyi Kar: ekszoc@uni-miskolc.hu
Gazdaságtudományi Kar: gtkszoc@uni-miskolc.hu
Gépészmérnöki és Informatikai Kar: geikszoc@uni-miskolc.hu
Műszaki Anyagtudományi Kar: makszoc@uni-miskolc.hu
Műszaki Földtudományi Kar: mfkszoc@uni-miskolc.hu
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: bbziszoc@uni-miskolc.hu

A pályázatok benyújtása 2022. október 14. 23:59 óráig lehetséges.
Hiánypótlás 2022. október 17. – 2022. október 21. 23:59 óráig lehetséges.

A pályázati kiírást, a pályázati adatlapot és a Dékáni Hivatal általi igazolást a www.mehok.hu/ honlapon találjátok, illetve további információkat a kari SZÖB, HÖK elnököktől kérhettek.


Pályázati tájékoztató


Ezúton tájékoztatunk, hogy a 2022/2023-as tanév őszi féléve során az alábbiakban felsorolt időpontokig van lehetőség Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatok leadására:

2022. október 14. (péntek) 12:00
2022. november 11. (péntek) 12:00
2022. december 09. (péntek) 12:00
2023. január 13. (péntek) 12:00


A pályázatokat az UNISYS elektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet leadni, az adatlap kitöltésével, illetve a megfelelő igazolások feltöltésével. A szükséges igazolások beszerzéséhez a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj tájékoztatóját figyelmesen olvasd el!

FONTOS! Az UNISYS elektronikus pályázati rendszerbe történő belépéshez regisztráció szükséges azoknak a hallgatóknak, akik nem adtak be ebben a félévben pályázatot rendszeres szociális ösztöndíjra, alaptámogatásra.

Pályázati felület: www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys